çiçəkli

çiçəkli
sif. Çiçək açmış, gül açmış: çiçəklənmiş. Bir yanda kəkliklər, ayna bulaqlar; Bir yanda bülbüllər, çiçəkli bağlar. M. Müş.. Gəzdim ovçu kimi hər oylağında; Çəmənli, çiçəkli göy yaylağında. Aşıq Şəmşir. // Çiçəkləri olan. Çiçəkli ağac. – Gənc qızlar yüyürüşüb, oğlanın başına . . rəngarəng çiçəkli budaqlardan hörülmüş çələnglər qoydular. M. Rz..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Çiçəkli — is a village and municipality in the Sabirabad Rayon of Azerbaijan. It has a population of 1,424.[citation needed] References …   Wikipedia

  • güllü-çiçəkli — sif. 1. Çoxlu gül, çiçək bitmiş. Güllü çiçəkli çəmən. Güllü çiçəkli bağ. 2. Üzərində gül çiçək şəklində naxışları olan. Güllü çiçəkli çit …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gül-çiçəkli(lər) — cəm, bot. Ağac, kol, otşəkilli müxtəlif bitkilərin daxil olduğu fəsilənin adı. Gül çiçəklilər fəsiləsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəzəkli — sif. Bəzək vurulmuş, bəzənmiş; zinətli. Bəzəkli ev. Bəzəkli mağaza. – Çox çəkmədi, bayram mərasimini andıran bəzəkli qatar gəldi. M. C.. // Naxışlı, şəkilli. Üfüqlərdə günəş güldüyü zaman; Üstünə bəzəkli yumşaq taftadan; Alafa çəkərdi, nazlardı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çoxçiçəkli — sif. bot. Çoxlu çiçəyi olan (bitkilər haqqında). Çoxçiçəkli kol …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ikiləçəkli — sif. bot. İki ləçəyi olan. İkiləçəkli çiçək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • güllü — sif. 1. Çoxlu gül olan, gül bitən, gül əkilmiş; çiçəkli. . . Güllü, bağçalı böyük həyətimizdə bizdən başqa iki əmioğlum da ailəsi ilə yaşayırdı. S. S. A.. Nə dərdin var, sənin, Gəncə? Şəfalı, güllü bağın var. Ə. N.. 2. Gül açmış, gülü olan;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • turaş — (Qazax, Mingəçevir) bax turac. – Turaş yemişdi (Qazax); – Turaş yaxşı ye məli yemişdi (Mingəçevir) ◊ Turaş çiçəyi (Hamamlı) – ağ çiçəkli yabanı bitki adı. – Turaş çiçəyi ağ çiçəxli olur, heş nə: yaramır, dağlarda pitir …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • allı-güllü — sif. Gözəl, qəşəng, bəzəkli, ala bəzək, güllü çiçəkli. Gələcəkdir babam mənim yanıma; Baxacaq allı güllü bostanıma. A. S.. Dostum, sirdaşımdır allıgüllü bahar. O. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düyməçəli — sif. Düyməçəsi olan, tumurcuqlu. Göy düyməçəli ağac. – . . Meşə yolunu kollar, qırmızı çiçəkli, göy düyməçəli maralotular, ağ, sarı və qırmızı göbələkli kötüklər tuturdu. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”